Bruggen bouwen

Ons hart is het brengen van het goede nieuws in Israël en de wereld. We gaan daar heen waar God de deuren opendoet en brengen het goede nieuws. Daarnaast is een grote taak van life4israel het geven van onderwijs over Israël, de roeping en bestemming van Israël en de kerk in de eindtijd. Er is zoveel antisemitisme (ook in de kerk), vervangingsleer en simpelweg gebrek aan gezonde leer over Israël dat hier onderwijs over gegeven moet worden. Wij geloven dat het enorm belangrijk is dat er gezond bijbels onderwijs moet zijn en er een evenwichtige visie komt in de kerk ten opzichte van Gods plannen met Israël. Door het geven van onderwijs en het bouwen van relaties met andere gelovigen, ze te bemoedigen en zo eenheid te bewerken tussen jood en niet jood. We hebben inmiddels al op best veel plekken goede contacten en relaties met mensen en dit is een proces wat steeds meer groeit en bloeit. Als niet joodse gelovigen een Bijbelse visie krijgen op Israël de rol van de kerk richting Israël dan ontstaan er mooie dingen. En wij geloven dat dit echt een essentieel onderdeel moet zijn van het christelijk leven, zeker gezien de dag dat de Messias terug gaat komen dichterbij komt.