Pro Life

De situatie in Israël

In Israël worden jaarlijks ongeveer 170.000 baby’s geboren. Daartegenover staat echter dat er ongeveer 50.000 baby’s het levenslicht nooit mogen zien, omdat de ouders besluiten dat ze het leven van de baby willen beëindigen door middel van een abortus. Dat betekent dat voor elke vier kinderen die geboren worden, er een geaborteerd wordt. Dat zijn schokkende cijfers.

Abortus is in Israël slechts onder enkele voorwaarden legaal:

  • De moeder is jonger dan 17 en ouder dan 40 jaar. (Sinds 2014 wordt abortus vergoed voor vrouwen tussen 22-30 jaar. De wet zal daarop aangepast worden)
  • De baby komt voort uit een buitenechtelijke relatie(de ouders zijn niet getrouwd, hier vallen ook verkrachting en incest onder)
  • De baby heeft een fysieke of geestelijke afwijking
  • De zwangerschap brengt de moeder fysiek of geestelijk in gevaar

Om voor abortus in aanmerking te komen moet een speciale medische commissie de aanvraag goedkeuren. 98% van de aanvragen wordt goedgekeurd. De buitenechtelijke regel wordt in meer dan 50% van de situaties gebruikt, 42% van de abortussen wordt uitgevoerd bij vrouwen die getrouwd zijn. Soldaten hebben zelfs recht op twee abortussen tijdens hun diensttijd.

Omdat een abortus zo makkelijk te krijgen is wordt er weinig aandacht besteed aan anti-conceptie. Een minderjarige kan zonder toestemming van ouders een abortus krijgen, maar heeft wel toestemming van ouders nodig om anti-conceptie voorgeschreven te krijgen. 

Volgens de Israëlische wet heeft een foetus geen rechten tot het moment dat hij of zij geboren is. Dat betekent dat abortus tot het einde van de negende maand uitgevoerd mag worden. Na de 24e week van de zwangerschap moet een speciale commissie toetemming geven (apart van bovenstaande commissie). Heel vaak gaat het hierbij om situaties waarbij er een afwijking is gevonden in de foetus. Artsen adviseren in zo’n situatie vrijwel altijd een abortus. Zelfs als het gaat om een klein defect zoals een klompvoet.  

 De bovenstaande cijfers gelden voor ongeveer 20.000 van de abortussen. De overige 20-30.000 abortussen worden illegaal uitgevoerd in een van de vele klinieken die verspreid zijn over Israel. Deze worden niet gemeld en ook niet bestraft door de overheid.

Waarom Pro Life?

Hoewel er is de Bijbel geen letterlijke tekst te vinden is over abortus, zijn er wel veel aanwijzingen te vinden over hoe God het leven en dat van een ongeboren kind ziet. Psalm 139 is hierbij het meest gebruikte voorbeeld. Maar er zijn meer teksten te vinden die de waarde van het leven in Gods ogen beschrijven. 

Jeremia 1:5 “Voordat ik je vormde in de moederschoot, had ik je al uitgekozen, voordat je de moederschoot verliet, had ik je al aan mij gewijd…”

Job 10:8-12 “Uw handen hebben me gevormd en gemaakt, …geheel en al – … Met vlees en huid ben ik door u bekleed, met botten en pezen hebt u mij samengeweven. U schonk mij het leven…”

Jesaja 44:2 “Dit zegt de HEER, die jou gemaakt heeft en al in de moederschoot gevormd,…”

Dit zijn slechts enkele voorbeelden van teksten waaruit blijkt dat God de mens al gekozen en gevormd heeft, voordat hij geboren is. Gods liefde voor de mens druipt van elke pagina van Zijn Woord af. Wij geloven dan ook dat elke mens waardevol is, ook als het nog niet geboren is. Daarom zetten wij ons in om deze ongeboren levens te redden.

Hoe we dat doen?

In samenwerking met de landelijke pro-life organisatie Be’ad Chaim helpen we vrouwen om te kiezen voor leven voor hun kindje. Op verschillende manieren zoeken we naar de passende methode om vrouwen te helpen kiezen voor leven voor hun kindje. Voor velen is financiele hulp nodig. Maar ook emotionele steun is voor deze vrouwen hard nodig. De counselors die over het land verspreid zijn helpen deze vrouwen waar dat nodig is.

De bijdrage van Life4Israel is meerledig:

  • Als locale counselor voor vrouwen in de regio Modi’in.
  • Emotionele steun voor vrouwen over hele land vanuit de rol van psychologe.
  • Een appartement dat beschikbaar is voor zwangere vrouwen die geen onderkomen hebben.