Blog

25 uur hongeren naar God

Vanavond rond de klok van zes, start in heel Israel Yom Kippoer, de grote verzoendag. Deze dag valt heel Israel compleet stil. Er rijden geen auto’s, er zijn geen winkels open, geen openbaar vervoer en geen werk in welke vorm dan ook(met uitzondering van de zorg). Op deze dag loopt heel Israel in witte kleding en rijden de kinderen met hun fietsen op de snelweg. Op deze dag, onthouden de joden zich van eten en drinken en wordt er daarnaast nog op andere zaken gevast, zoals tv, sigaretten en zelfs bepaalde hobbies kunnen niet uitgevoerd worden. Men gaat naar de synagoge waar het profetische boek Jona wordt gelezen. Maar boven alles, vraagt men vergeving aan God voor de zonden van het afgelopen jaar.

Yom Kippoer is gebaseerd op Bijbelteksten in Leviticus. Met name hoofdstuk 16, waarin de gebruiken voor de priester worden uitgelegd, en 23, waarin Yom Kippoer als een Heilige dag wordt in gesteld voor het volk Israel. Leviticus 23:26-32 zegt:

26De HEERE sprak tot Mozes: 27Alleen op de tiende dag van deze zevende maand is de Verzoendag. U moet een heilige samenkomst houden. U moet uzelf dan verootmoedigen en de HEERE een vuuroffer aanbieden. 28Op diezelfde dag mag u geen enkel werk doen, want het is de Verzoendag, om voor het aangezicht van de HEERE, uw God, verzoening voor u te doen. 29Voorzeker, iedere persoon die zich op diezelfde dag niet verootmoedigt, moet van zijn volksgenoten worden afgesneden. 30En elke persoon die op diezelfde dag enig werk verricht, die persoon zal Ik uit het midden van zijn volk ombrengen. 31U mag geen enkel werk doen. Het is een eeuwige verordening, al uw generaties door, in al uw woongebieden. 32Het moet voor u een sabbat zijn, een dag van volledige rust, en u moet uzelf verootmoedigen. ’s Avonds, op de negende dag van de maand, moet u uw sabbat vieren, vanaf de avond tot aan de volgende avond.

Over deze tekst kunnen complete preken geschreven worden, maar ik wil er graag twee dingen uithalen. Als eerste staat er dat men zich moet verootmoedigen en volledige rust moet houden. Als je verschillende vertalingen naast elkaar gaat leggen(onder andere ook Engelse vertalingen), dan staat er ook wel, jezelf dingen ontzeggen, jezelf kwellen en jezelf onthouden. Dit wordt in de praktijk ingevuld met vasten op eten en drinken. Wie dit wel eens geprobeerd heeft, weet dat dan geen makkelijke opdracht is, zeker in een warm land als Israel. Maar uiteindelijk gaat het erom dat je jezelf eens een dag niet op de eerste plaats zet. Dat je eens niet bezig bent met jezelf voeden, met wat dan ook, maar je jezelf die dag focust op God. Misschien is dat dus 25 uur geen telefoon of Social Media. Het is voor iedereen iets anders. Wat is voor jou een kwelling als je het 25 uur niet mag doen?

Het tweede waar ik wat over wil zeggen is het feit dat God stelt dat het een eeuwige verordening is en dat wie zich er niet aan houdt, van zijn volksgenoten afgesneden moet worden. Hier komt een lastig punt voor gelovigen. Want Yeshua(Jezus), heeft toch al verzoening voor ons gedaan? Het voorhangsel is toch gescheurd en we kunnen vrij bij Hem komen. Dat klopt! Maar God spreekt zichzelf niet tegen. Als Hij dus zegt dat het een eeuwige verordening is, dan geldt het dus ook voor vandaag. En kan het nu echt kwaad om 25 uur te focussen op God en niet op jezelf? En dan is er nog dat dingetje over afgesneden worden van het volk als je je niet aan deze voorschriften houdt. Dat geldt toch niet voor de “gewone” Christen. Nee, letterlijk genomen niet nee. Maar….ben je als Christen niet ingeënt op de stam(Romeinen 11) en daardoor één geworden met de boom. Als je in dat licht naar deze opdracht kijkt, want betekent dat dan voor jou? Laten we een ding duidelijk hebben: Er is geen enkel oordeel. Maar wel de uitdaging om eens na te denken over wat dit alles voor jou betekent.

Mocht jij wel meevasten, dan wensen we je een makkelijk vasten en gamar chatima tova(גמר חתימה טובה וצום קל). Dat je naam opgeschreven mag worden in het boek des Levens(voor het geval dat nog niet gebeurd is;)

No Comments

Leave a Reply

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.